Ekonomisk översikt

Vi på Asklöfs har alltid värnat om kontakten och kommunikationen med våra kunder. Vår ambition är att inte bara leverera momsrapporter och skattedeklarationer utan också information så att ni kan driva ert företag på bästa sätt.

Som ett steg i detta arbete erbjuder vi nu ett presentationstjänst som gör att våra kunder kan logga in och titta på sin ekonomi presenterat på ett sätt så att alla förstår.

Kontakta oss om ni vill testa tjänsten.