Oroliga tider - Covid 19 påverkar oss alla!

Bästa kund!

Covid 19 är här men vi är nog bara i början. Vi kommer alla att bli påverkade av detta antingen direkt eller indirekt. Vi har redan fått många oroliga samtal kring detta. Det vi kan hjälpa Er med är en del praktiska förehavanden gällande korttidspermitteringar, sänka F-skatter mm. Dessa åtgärder är det vi kan göra nu i dagsläget. Mycket händer nu på kort tid och vi följer givetvis det myndigheterna skriver, beslutar och det som påverkar alla företagare. Fortfarande vet vi inte vad effekterna blir varken på kort eller lång sikt, så viss tålamod bör man nog ha. Lite allmänt bör man nog tänka till lite främst det man kortsiktigt kan göra själv. Till exempel gällande vissa kostnader och investeringar som inte är nödvändiga. Vi hjälper Er gärna och tveka inte att kontakta oss, alla har olika förutsättningar och behov. Var rädda om Er och ta hand om Er. Välkomna att kontakta oss. Linköping 2020-03-19.